Från ax till limpa

Fritidshus på en ö i skärgården. Jag drev projektet från början till slut. Resultatet: en fastighet med hög teknisk standard och unikt formspråk.

I det här projektet valde klienten fullservice, ”från ax till limpa”. Klienten överlät hela gestaltningen och funktionstänket till mig. Vi formulerade gemensamt programmet. De hade starka önskemål om formspråket, samtidigt som de ville att den tekniska standarden skulle vara hög. Uppenbarligen var de nöjda med den första fasen för några år senare beställde de ett nytt gästhus till samma fastighet. Bilderna visar även det huset.