Classic with a twist

Här bygger vi för en familj med barn i tonåren. De har ett stort intresse av skärgården och dess traditionella arkitektur. Alla byggnaderna på tomten har gemensamt formspråk som binder dem samman på ett naturligt sätt.

Ett traditionellt skärgårdshemman, men i modern tappning, totalt 7 byggnader i en traditionell gårdsbildning. Vi har bytt ut samtliga hus till nya med en helt modern funktion. De ockragula fönstren mot de röda väggarna ger en fin sammanhållande känsla.Huvudbyggnaden, gästhuset och bastun vänder sina gavlar mot vattnet, det bryter upp volymerna så de känns mindre än de egentligen är.