Ett annorlunda slipskjul

Klienten ville ha ett hus för att hålla ordning på alla småbåtar. ”Man skall kunna ta in en jolle med mast och segel på”. En verkstad med förråd finns i husets översta del.

Båthuset på ”land” är ett s.k. slipskjul, det är ett hus som följer lutningen på stranden det står på. Trots sin storlek blir det diskret med tiden då den obehandlade lärken grånar över tiden och så småningom antar huset omgivningens färgskala De orangea stålbeslagen annonserar att här är det något alldeles extra!