Ny och ombyggnad i Arkösund

Här har vi byggt för ett par med vuxna barn. Ett befintligt hus har fått en tillbyggnad med nästan lika stor yta. Huset har orienterats om så utsikten mot vattnet förstärkts. Alla funktioner inomhus har ändrats. Det övergripande målet var att få till så mycket harmoni, funktion och yta som möjligt och samtidigt hålla en stram budget.

För att bryta ner den upplevda volymen valde vi att lägga två parallella huskroppar intill varandra. Den ena är tillbyggd och den andra befintlig och renoverad. Altanen runt om är viktig, det finns inga plana ytor på tomten, så det mesta umgänget sker här. All teknik, vatten och el har uppgraderats till modern fritidshusstandard.