Nytänkande i skärgården

Ett fritidshus med generös volym på Smådalarö i Stockholms skärgård.  Anpassat till skärgårdens miljö, men med en egen, distinkt identitet, och en egen liten hamn.

Det stockholmska skärgårdslandskapet med sina många nivåskillnader kräver nytänkande. Högt uppe på en klippa ville jag skapa ett hus med ljus och rymd där detaljrikedomen samsas med ett modernt men ändå klassiskt uttryck. Hög mysfaktor var en lika viktig ingrediens som att ta vara på den magnifika utsikten. Resultatet blev ett högst levande tittskåp som skänker ögat lika mycket skönhet oberoende av vilken sida om fönstret du för tillfället befinner dig på.