Okonventionellt & modernt

Klienten ville ha ett modernt hus utan att det för den skull skulle vara modernistiskt. Tåliga och mänskliga material i form av obehandlad lärk, koppar och pulverlackerad aluminium. Kopplingar till gamla ryggåsstugor från vikingatiden fram till ultramoderna skjutglaspartier borgar för ett hus som står sig i längden. Samtidigt unikt.

De tre skeppen med sina gavlar vänder sig mot utsikten i söder. Vyn över fjärden är betagande. Det lokala mikroklimatet blir betydligt varmare än omgivningarna under i stort sett hela året. Den varierade fasaden och de strategiskt placerade glaspartierna skapar fina lägen för lä.