Traditionellt med en amerikansk koppling

Det här kompletta sommarstället färdigställdes 2013 för en familj med många barn och stort internationellt umgänge. Mycket lek och stoj.

 

 

Byggnaderna har för skärgården en inte alltför vanlig färgsättning. Ljusgrönt som husen på Djurgården. Fönstren är engelskt röda fodren vita. Husen har också ett gemensamt formspråk som binder dem samman. En förhållandevis stor huvudbyggnad, cirka 300 m2 och ett flertal gästhus med många bäddar. Vi arbetade mycket med att bryta upp volymerna så de anpassades till miljön trots storleken. Arbetet skedde nära klienten med många skisser innan det var färdiggestaltat.