Saxarfjärden

Här har vi byggt för en familj med vuxna barn och ett stort umgänge. Alla byggnaderna på tomten har gemensamt formspråk som binder dem samman på ett naturligt sätt. Strategin är här viktig. Man ser inte att husen är byggda vid ett antal olika tidpunkter.

 

Som en liten by, totalt 5 hus med gemenskap och enskildhet. De ockragula fönstren mot de faluröda väggarna  ger en alldeles egen karaktär och sammanhållning.

Huvudbyggnaden, festlokalen och sjöboden vänder sina gavlar mot vattnet och det bryter upp volymerna så husen uppfattas som mindre än de egentligen är.